Cookies

Let’s Mosh! maakt gebruik van analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gecombineerd en geaggregeerd ten behoeve van statistische analyse.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Door deze cookies te accepteren kan je internetgedrag gemonitord worden door.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en de plaatsing ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.